Zobrazení RUIAN záznamů budov a adresních míst do vektorové podoby

Potřebujete se zorientovat v ortofotomapě, oddělit obytné objekty od komerčních, nebo jen chcete mít lepší přehled o oblasti, ve které projektujete? Ve vektorovém souboru Vám zobrazíme záznamy z databáze RUIAN.

Zobrazení RUIAN záznamů budov a adresních míst do vektorové podoby

Grafické znázornění ochranných pásem

Chcete zdůraznit, že Vaše navržená trasa nezasahuje do ochranného pásma jiných staveb? Nebo jen zobrazit ochranná pásma sítí v okolí? Ochranné pásmo bude zobrazeno přímo ve vektorovém podkladu, v podbarvení a viditelnosti dle Vaší preference.

Strojový výpis dat o zájmových parcelách dle dostupných informací z katastru nemovitostí

Potřebujete do tabulky dotčených parcel doplnit informace z katastru nemovitostí? Obáváte se časové náročnosti, či možné chybovosti? Doplníme Vám aktuální informace z katastru bez rizika lidské chyby a zbytečně ztraceného času.

Zobrazení zájmových bodů v mapě dle adresního seznamu

Máte seznam zájmových bodů, které ve svém návrhu potřebujete připojit a nebaví Vás neustále kontrolovat, zda jste na správném místě? Přímo do vektorového formátu Vám zobrazíme dané adresní místa formou viditelné tečky v samostatné vrstvě.

Vytvoření seznamu dotčených parcel nebo připojených adres exportem z vektorového formátu

Máte navrženou trasu a nyní potřebujete vytvořit seznam dotčených parcel nebo připojených adres? Z Vámi poskytnutého vektorového souboru Vám vytvoříme přehlednou tabulku dotčených parcel / připojených adres. Díky prostorovému průniku bez možnosti lidské chyby.

Strojové kótování od nejbližšího bodu linie ku hranici parcely

Potřebujete okótovat celou trasu vůči sousedním parcelám? Nejbližší místa nemusíte hledat ručně. Ke každému pozemku Vám vytvoříme kótu z nejbližšího bodu linie.

Strojové kótování od nejbližšího bodu linie ku hranici parcely

Individuální konzultace pro řešení Vašich specifických požadavků

Nenašli jste službu, která by řešila Vás současný problém? Nevadí, ozvěte se nám a společně se pokusíme vymyslet, zda by nešla Vaše manuální a zdlouhavá práce nahradit rychlejším řešením.

Všechny poskytnuté služby jsou standardně dodány do 72 hodin od objednání. Lze také dříve za expresní příplatek.