PS DataProjekt poskytuje projekční služby v oblasti sítí elektronických komunikací. Nabízíme kompletní inženýring na poli výstavby optických sítí,
konzultační a vzdělávací služby týkající se legislativy, základního troubleshootingu a měření fyzických parametrů optické sítě.

Vaším partnerem jsme ve všech fázích projektu. Od úvodní konzultace, přes projektovou dokumentaci a potřebné veřejnoprávní povolení až po výstavbu a uvedení stavby do provozu. Projekty jsou maximálně individualizované, rozsah spolupráce dohodneme dle Vašich potřeb.

Největší část naší práce tvoří projekty optických sítí, na kterých pracujeme od nuly. Nejsou nám však cizí ani mezioborové zakázky, kde figurujeme jako subdodavatel.